Ronny Persson Enköping


Våra pengar

Gud behöver oss för att hitta meningen med sin existens,
skrev Göran Greider ‏så träffsäkert.

Bankerna behöver oss för att skapa stora förmögenheter till sin egen existens. Ska vi tvingas ha statlig bank.

Nej men jag föreslår att staten öppnar ett s.ka. lönekonto som garanterar oss ränta på pengarna.