Ronny Persson Enköping


Enköpings-Postens Debatt 4 feb. får här svar

”Passiv regering ger färre lokala poliser”
Beatrice Ask (M) som nu är ordförande i Justitieutskottet har skrivit en debattartikel i Enköpings-Posten. Där beskriver hon hur mycket fel det hann bli inom polisväsendet under Alliansens tid. Men hon är som det verkar stolt över att de såg alla dessa problem och hann med att tillsatte en utredning innan Reinfeldt övergav skeppet. Den skulle vara färdig i början på 2015 och det är den nu.
Och nu är hon glad över att Alliansen tillsammans med SD har en parlamentariskt majoritet som tillsammans har anklagat vår nya regeringen för att sitta och slöa i stället för att rädda polisen. Därpå räknar hon, i artikeln upp lite av det elände Alliansen åsamkat polisen,  hon skriver: ”Det finns många goda skäl för att säkerställa att polisen kan arbeta lokalt och i hela landet. I höstas kom en rapport från Rikspolisstyrelsen som beskriver 55 områden där lokala kriminella nätverk stör lokalsamhället och där polisen uppfattar att de har svårt att arbeta. På nästan alla ställen bedrivs öppen narkotikahandel. Det är vanligt med hot, våld och ekonomiska sanktioner både inom nätverken, men också mot andra medborgare. Småföretag utsätts för utpressning och stölder som gör att de har svårt att överleva i de här områdena. Här är det nödvändigt med lokala poliser som arbetar med detta och som etablerar ett bra samarbete med andra verksamheter”. Och nu påstår hon att vår nytillsatta regering är lat som inte hunnit med att återställa eländet hon varit delaktig i och skapat. Sådan är Beatrice Ask (M). Reinfeldts betrodda justitieminister.