Ronny Persson Enköping


Behåll lugnet! Öppna det stängda!

Göran Greider en man som tänker rätt, orsaker/verkan/skuld
http://www.dalademokraten.se/opinion/ledare/behall-lugnet-oppna-det-stangda