Ronny Persson Enköping


Archive for augusti, 2014

Obligatorisk gymnasieskola

Posted in Okategoriserade, Politik on 31 augusti, 2014 by

Texten finns i ”S-politik från A till Ö”
Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft. Socialdemokraterna vill investera i skolan och göra gymnasieskolan obligatorisk. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens – inte med låga löner.

Sverige har länge kännetecknats av att vara en kunskapsnation som rustat ungdomar för arbetslivet. Men utvecklingen i den svenska skolan går åt fel håll. Skolresultaten faller kraftigt. Var fjärde elev lämnar gymnasieskolan utan fullständiga betyg. Skillnaden mellan skolor växer. Den moderatledda regeringen har varje år valt skattesänkningar framför investeringar i skolan. Verkligheten visar att det inte fungerar.

antalet elever som lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet har ökat med 18% sedan 2006, med hänsyn taget till elevkullarnas storlek.
Idag lämnar var åttonde elev grundskolan utan gymnasiebehörighet.
Antalet jobb för personer med fullföljd gymnasieutbildning tros växa med över en halv miljon framöver, samtidigt som behovet av arbetskraft med högst grundskoleutbildning väntas minska med 230 000 personer.

Nu krävs en annan riktning för svensk skola. Socialdemokraterna vill förbättra skolresultaten genom att stärka skolan i grunden genom att investera i mindre klasser, i lärarna och skapa en jämlik skola där varje elev kan lyckas. Sverige ska ha en skola där vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Svensk skola ska ligga i topp.

Det krävs en gymnasieutbildning för att få ett jobb och för att klara sig i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle. Den viktigaste orsaken till ungdomars långtidsarbetslöshet är bristande utbildning. Dagens och framtidens arbetsliv kräver goda kunskaper hos alla.

Socialdemokraterna vill att alla gymnasieutbildningar ska ha en bred och gemensam kunskapsbas och ge behörighet till högskolan. Alla elever ska kunna välja mellan tydliga inriktningar som syftar till vidare studier eller direkt till ett yrke.
Vi socialdemokrater vill:

att gymnasieskolan ska göras obligatorisk
att alla elever ska få det stöd som behövs för att nå kunskapsmålen och utvecklas efter sina förutsättningar. Vårt mål är att alla under 25 år ska ha en fullständig gymnasieexamen. Som delmål vill vi till år 2020 halvera andelen unga mellan 18 och 24 år som inte har eller studerar för att få det
utveckla gymnasiets yrkesprogram till yrkescollege där arbetsgivare bidrar till utbildningens utformning och ungdomarna får den utbildning som efterfrågas på arbetsmarknaden
att alla gymnasieprogram ska vara minst treåriga och ge grundläggande behörighet till högskolan.

————————————-

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Även svampar

Posted in Nöjen, Okategoriserade on 31 augusti, 2014 by

Detta är mitt senaste inlägg:

https://www.youtube.com/channel/UCSjDSYkS09JBF19LkeQ2CLA/featured?view_as=public

Med musik av Joseph Haydn

En jämställd föräldraförsäkring

Posted in Okategoriserade, Politik on 30 augusti, 2014 by
Texten finns i ”Vår politik från A till Ö

Alla barn har rätt till en nära relation med båda sina föräldrar. Varken kvinnor eller män ska behöva välja mellan föräldraskap och arbete. Därför vill Socialdemokraterna förbättra föräldraförsäkringen.

Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. Men moderaternas politik har ökat klyftorna i samhället. Införandet av vårdnadsbidrag har cementerat gamla könsroller. Situationen har försämrats för föräldrar som är hemma för att ta hand om sjuka barn. Den som tjänar mest, oftast pappan, fortsätter jobba medan den som tjänar mindre, mamman, är hemma och vårdar barn. Moderaternas politik försvårar för dem som vill, men inte har råd, att dela ansvaret för barnen.

Mammorna tar ut 75 procent av föräldrapenningdagarna och utgör 92 procent av dem som använder vårdnadsbidraget.
17 procent av papporna till barn födda 2008 tog inte ut en enda föräldrapenningdag fram till barnet fyllt fyra år.
Sverige har fallit från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsranking.

Barn behöver en nära relation till sina föräldrar. Därför är det viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Dessutom förbättras jämställdheten på arbetsmarknaden när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Socialdemokraterna vill att barn ska ha rätt till den verksamhet som bedrivs i förskolan.

För att öka jämställdheten i samhället behöver föräldraförsäkringen delas lika mellan föräldrarna. Som ett steg på vägen ska försäkringen delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera vårdnadshavare, och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Socialdemokraterna har ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Ökad jämlikhet, jämställda löner och karriärmöjligheter ger fler jobb. Med fler i jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över.
Vi socialdemokrater vill:

ta avgörande steg så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod
införa en successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen
ersätta vårdnadsbidraget med en bättre förskola som är allmän från 2 års ålder
att kommuner ska erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Reinfeldts plan för att stoppa de rödgröna

Posted in Okategoriserade, Politik on 30 augusti, 2014 by

Egoismen kokar över. Reinfeldt är inte sann
http://www.expressen.se/nyheter/val2014/reinfeldts-plan-for-att-stoppa-de-rodgrona/?print=true

Lita på de ärliga människorna

Posted in Okategoriserade, Politik on 30 augusti, 2014 by

Fredrik Reinfeldt vädjade till svenska folket att öppna sina hjärtan för flyktingar. Men när han var kommunalpolitiker i Täby röstade han nej till flyktingmottagning. Han hade även en så kallad svart piga ända tills han blev partiledare. Då kunde han inte ha mig kvar, sa pigan till en reporter.
Jag röstar inte på ett parti som har valt en oärlig ledare. Jag väljer ärliga människor….. https://www.youtube.com/watch?v=Hw-6FqUkmvE&feature=youtu.be

86 000 utförsäkrade visar Reinfeldts fiasko

Posted in Okategoriserade, Politik on 30 augusti, 2014 by

Dags att begrava idén att sjuka människor blir arbetssamma om de görs lite fattigare. Byt regering rösta på de som bryr sig, Socialdemokraterna.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/danielswedin/article19390369.ab

Attendo i ny skandal – äldre fick inte gå ut

Posted in Okategoriserade, Politik on 29 augusti, 2014 by

Att byta till en S-regering är kanske inte ett måst för de välbärgade, men för alla andra och för Sverige som land.
http://www.aftonbladet.se/incoming/article19388966.ab

Prata sant inte nödvändigt i M politik

Posted in Okategoriserade, Politik on 29 augusti, 2014 by

Totalt gjordes det Rot-avdrag för 14,7 miljarder förra året.
Och totalt gjordes det Rut-avdrag för 2,5 miljarder förra året.
Än i dag finns det M-riksdagsledamöter som påstår att rut och rot finansierar sig själv, eftersom svartjobben har blivit vita och betalar skatt. Om så är fallet måste de olagliga pigorna ha haft ofantligt höga löner.

Till historiens skräpkammare

Posted in Okategoriserade, Politik on 29 augusti, 2014 by

Mats Edman chefredaktör på Dagens Samhälle är tydligen en etablerad och avlönad näthatare – läs och begrunda…
http://www.dagenssamhalle.se/kronika/politiken-som-foer-oss-till-historiens-skraepkammare-10362

Konjunkturinstitet: Det krävs större skattehöjningar

Posted in Okategoriserade, Politik on 28 augusti, 2014 by

En artikel på SvD Näringsliv att tro på.
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/ki-kravs-storre-skattehojningar_3853002.svd